mercoledì 19 ottobre 2016

Certificati moldavi e legalizzazione


Qualche problema in Italia con i certificati dalla Moldova?

Potere usare questa  “Lettera informativa” per le autorità italiane (Questura, Prefettura, Comune, Inps) per spiegare quali sono le principali regole fra i due paesi in materia di legalizzazione con Apostille, certificati plurilingue, e altro.


Per scriverci: moldavia@patronato.acli.it 

venerdì 24 giugno 2016Lavoro domestico: come si calcola la pensione?


Pensioni con assunzione a 25 ore (tempo parziale)
e a 54 ore (tempo pieno)  

lunedì 30 maggio 2016

ITALIA OFERĂ PENSII MIGRANŢILOR


Potrivit legislaţiei italiene migranţii care, în baza permisului de şedere au lucrat legal în Italia, au achitat contribuţii de asigurări sociale în bugetul statului italian, au atins vîrsta de pensionare (vîrsta de pensionare în Italia, atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi în 2016-2018 constituie 66 de ani şi 7 luni) ..

ИТАЛИЯ ГОТОВА ВЫПЛАЧИВАТЬ МИГРАНТАМ ПЕНСИИ
Согласно пенсионному законодательству Италии, мигранты, которые на основании разрешения на жительство (обращаю вни- мание, не временного типа) официально были трудоустроены в этой стране, плати- ли взносы соцстрахования в бюджет ита- льянского государства, достигли пенсион- ного возраста (возраст выхода на пенсию в Италии, как для женщин, так и для мужчин, в 2016-2018 го- дах составляет 66 лет и 7 месяцев)...........
Ziarul «Asigurarea socială» - MAI 2016

giovedì 5 maggio 2016                              
IPSIA ACLI - PROGETTO TERRE E LIBERTA'

CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO  IN MOLDOVA - A PUHOI

COSA FARE PER ISCRIVERSI

       Si ringrazia ASSOMOLDAVE per il collegamento ed aiuto dato nell'organizzazione